top of page
Paddla Kajak

En kajak är ett slags täckt kanot med en eller flera sittbrunnar. Kajaker har sitt ursprung på Nordkalotten: Alaska, Kanada, Grönland och Sibirien, där de har använts för jakt och fiske i tusentals år.

En havskajak är en kajak avsedd för öppna vatten och är konstruerad för att klara sjögång och att bära last i form av campingutrustning, proviant m.m.

En motionskajak 

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page